سانترال

سانترال چیست

دستگاه سانترال به زبان ساده تر یک شبکه خصوصی در ارکان شرکت به شمار می رود که از آن برای اشتراک گذاری تعدادی از خطوط شهری برای داخلی های مورد نظر استفاده می شود. در واقع دستگاه سانترال یک مخابرات کوچک را در اختیار شما قرار می دهد که شما می توانید تنظیمات آن را انجام و چندین خط شهری و داخلی را تحت کنترل خود در بیاورید و آن را با یک تلفن رومیزی کنترل کنید.

سانترال در واقع یک مرکز مخابراتی هوشمند به شمار می رود که با استفاده از ابزار پشتیبانی شهری امکان استفاده از خدمات تلفن همراه را برای کاربران مهیا می سازد. دستگاه سانترال دارای مدلهای مختلی است که هر برند  خود نیز به مدلهای مختلفی تقسیم می شود.

برای مثال شرکتی دارای بیش از 150 پرسنل است و اگر شما برای این پرسنل در واحدهای مختلف 20 خط شهری برای ارتباطات بیرون سازمان داشته باشید. برای استفاده هر کدام از کارکنان که 150 نفر هستند باید 20 تلفن بگذارید که عملاً غیر ممکن است، بنابراین بهترین راه استفاده از سویچی برای این 20 خطر شهری برای استفاده 150 پرسنل است.

مزایای استفاده از دستگاه سانترال یا مخابرات کوچک سانترال

  • در شرکت برای تماس داخلی میان پرسنل نیازی به خط شهری ندارید.
  • از چندین خط شهری به وسیله یک اپراتور پشتیبانی می کند.
  • امکان استفاده از اپراتور گویا disa را برای شما فراهم می کند.
  • با استفاده از این دستگاه تمامی موارد تحت کنترل شما قرار دارد، طوری که شما می توانید محدودیتی را تماس داخلی و بیرونی ایجاد کنید.

انواع مراکز تلفن سانترال

تلفن سانترال آنالوگ

این نوع دستگاه اختیارات محدودی را در اختیار کاربر برای استفاده قرار می دهد و از سوی دیگر خرابی بالایی دارد چرا که به صورت مکانیکی است و برای شرکتهای تجاری و خدماتی مناسب نیست.

تلفن سانترال دیجیتال

با پیشرفت تکنولوژی به خصوص در حوزه مخابرات، سانترال دیجیتال به حوزه آنالوگ اضافه شد که امکانات بیشتری را در اختیار کاربرد قرار می دهد.